Monthly Archive: יולי 2021

0

הגיל שלישי – לא מה שהכרתם!

הסבים והסבתות של היום שוברים את כל הסטיגמות על גיל הזהב, ומוכיחים פעם אחר פעם שגיל הוא רק מספר. פלא שהם צריכים דיור מוגן לגיל השלישי שיעמוד בקצב שלהם? הם אנרגטיים ונמרצים, סקרנים לכבוש...